Kurs instruktora WING - Szkoła Windsurfingu i Kitesurfingu – EASY SURF Chałupy, kemping Solar - Chałupy 4, Hel
Skontaktuj się z nami
Bądź na bieżąco!

Kurs instruktora PSWing

Kurs instruktorski PSWing

Zdobądź uprawnienia instruktora PSWing (Polskie Stowarzyszenie Wing) i otwórz sobie drzwi do najlepiej zarabiających instruktorów na świecie!

Polskie Stowarzyszenie Wing powstało z przekształcenia Polskiego Stowarzyszenia Kiteboardingu w 2022 roku. Misją PSWing jest szerzenie wiedzy i zajawki na "najmłodsze dziecko surfingu" w Polsce oraz wykształcenie profesjonalnej kadry instruktorskiej.

EASY SURF jest jedną z pierwszych certyfikowanych  szkół wingsurfingu w Polsce. I mamy przyjemność organizować od roku 2024 w naszej szkole EASY SURF Chałupy kursy na instruktora wingsurfingu PSWing.

 

WAŻNE: Nie musisz być instruktorem windsurfingu czy kitesurfingu, aby wziąć udział w kursie i zostać instruktorem PSWing.

 

REZERWUJ

 

Kto może zostać instruktorem PSWing?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób pływających na wingu, które potrafią swobodnie pływać w lewitacji, a tym samym wykonują w lewitacji: zwrot z wiatrem z pozycji na palcach do pozycji na halsie, zwrot z wiatrem z pozycji na halsie do pozycji na palcach, dowolny zwrotu na wiatr i skok prosty. 

Program kursu został stworzony na podstawie wiedzy i doświadczenia instruktorów, zawodników oraz założycieli pierwszych szkół wingfoila w Polsce. Schemat i metodyka nauczania PSWing jest zbieżna ze światowymi standardami. Na kursie instruktorskim PSWing możesz zdobyć licencję instruktora PSWing na dwóch poziomach - Wingsurf (poziom I) i Wingfoil (poziom II)

 

 

Wymagania na przyjęcie na kurs instruktora PSWing

 • ukończone 18 lat,
 • ukończony kurs pierwszej pomocy (zaświadczenie o jego ukończeniu można dostarczyć po kursie, będzie to warunkiem otrzymania licencji instruktorskiej),
 • oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów ekstremalnych,
 • aktualne ubezpieczenie OC.

UWAGA: Nie musisz być instruktorem windsurfingu czy kitesurfingu, aby wziąć udział w kursie na instruktora PSWing.

 

Poziomy szkolenia PSWing

 • pomocnik instruktora (etap start) – stopień nadawany niepełnoletnim uczestnikom kursu, którzy uczestniczą w życiu szkoły wing i chcą w przyszłości zostać instruktorem wing;
 • instruktor WINGSURF (poziom I) – stopień nadawany instruktorom, którzy prowadzą szkolenia do poziomu Wingsurf, ukończyli kurs instruktorski poziom I Wingsurf i zaliczyli egzaminy praktyczne i teoretyczne na poziomie Wingsurf;
 • instruktor WINGFOIL (poziom II) – stopień nadawany instruktorom, którzy prowadzą szkolenia na każdym poziomie zaawansowania, ukończyli pełny kurs instruktorski etap I Wingsurf + etap II Wingfoil i zaliczyli egzaminy teoretyczne i praktyczne na poziomie wingfoil;
 • instruktor WYKŁADOWCA (poziom III) – stopień nadawany instruktorom prowadzącym kursy instruktorskie, którzy posiadają ogromną wiedzę teoretyczną, bardzo dobre umiejętności praktyczne z zakresu
  pływania na wingfoilu i pracują na rzecz stowarzyszenia PSWing.

 

Warunki ukończenia kursu instruktora rekreacji PSW

 • ukończenie kursu na poziomie I lub II,
 • zdane egzaminy praktyczny i teoretyczny na poziomie I lub II,
 • ukończony kurs pierwszej pomocy.

Po kursie pracuj z nami i zgarnij premię za ukończony kurs!

Program szkoleniowy PSWing

PSWing 1 – Wprowadzenie do winga
W tym dziale kursant dowie się, jak wybrać odpowiedni spot, jakie warunki pogodowe będą odpowiednie do nauki pływania oraz jak przygotować sprzęt i prawidłowo sterować wingiem. 

PSWing 2 – WINGSURF
To pierwszy kontakt kursanta z wodą. Na desce wypornościowej nauczy się poprawnych metod wstawania, technik self-rescue, obrotów z wiatrem i na wiatr. Kursant po zakończonym etapie PSWing2 powinien samodzielnie pływać na desce wypornościowej.

PSWing 3 – WINGFOIL lewitacja
To wejście w świat lewitacji. Szkolenie na tym poziomie zaczyna się od zapoznania z hydroskrzydłem. Kursant nauczy się, jak dobrać i przygotować odpowiedni do danych warunków i swoich umiejętności sprzęt foil. Po zakończeniu etapu PSWing3 kursant powinien swobodnie lewitować na wingfoilu.

PSWing 4 – WINGFOIL zaawansowana lewitacja
Ten etap dedykowany jest dla kursantów, którzy dobrze radzą sobie z lewitacją i są w pełni samodzielni na wodzie. Ten dział poświęcony jest również nauczaniu pierwszych zwrotów w lewitacji, ewolucji i skoków!

 

Szczegółowy program kursu uzależniony jest od warunków pogodowych, kondycji psychofizycznej uczestników, możliwości zmian godzin posiłków, itp. Decyzję o zajęciach na wodzie podejmuje instruktor prowadzący, uwzględniając aktualne oraz prognozowane warunki pogodowe.

 

Zapisy na kurs PSWing

Aby zapisać się na kurs PSWing przejdź na stronę formularza, wybierz termin i wpełnij niezbędne pola. PSWing potwierdzi drogą mailową Twoje zgłoszenie, dopiero wtedy będzie ono ważne. 

Kurs odbywa się przy zebraniu minimum 6 chętnych. PSWing zastrzega możliwość zmiany daty lub odwołania kursu najpóźniej 10 dni przed zaplanowaną datą kursu. W takiej sytuacji kursant otrzyma pełen zwrot wpłaconej kwoty lub możliwość wyboru innego terminu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod mailem: gosia@easy-surf.com.

 

 

Nocleg na czas kursu

Dla pierwszych 6 osób oferujemy darmowe spanie w 6-osobowych SURF House na bazie EASY SURF Chałupy, na kempingu Solar, Chłupy 4.

SURF House wyposażone są w 3 pojedyncze piętrowe łóżka, farelkę, niezamykane schowki na rzeczy, lampki nocne. Pamiętaj, żeby przywieźć ze sobą śpiwór!

Dlaczego wybrać kurs w EASY SURF:

 1. Praca w EASY SURF

  Dla najlepszych oferujemy możliwość pracy w naszej szkole w Chałupach i Jastarni!

 2. Dofinansowanie

  Możliwość dofinansowania kursu oraz odbycia praktyk w jednej z naszych dwóch szkół na Półwyspie

 3. Najlepsze zarobki

  Wing to prężnie rozwijająca się dyscyplina. Rośnie zainteresowanie tym sportem wśród kursantów, a tym samym coraz więcej wakatów w szkołach w Polsce i zagranicą dla instruktorów wing

Zapisz się!

Kurs Instruktorski PSWing 03.06-06.06.2024 2790 zł
Nazwa kursu Termin Cena

Cena zawiera

 • zajęcia z wykładowcami PSWing
 • opłatę za wydanie dyplomu instruktora PSWing
 • deski wypornościowe na czas kursu

Cena nie zawiera

 • wypożyczenia skrzydła, deski foil (uczestnicy przyjeżdżają z własnym sprzętem)
 • korzystania ze sprzętu poza kursem (istnieje możliwość wypożyczenia zgodnie z cennikiem)
 • wyżywienia (we własnym zakresie),
 • dojazdu,
 • parkowania samochodu na terenie kempingu (na terenie kempingu Solar, Chałupy 4 nie ma możliwości parkowania aut),
 • noclegu - nie dotyczy osób korzystających z darmowego noclegu na bazie w czasie trwania kursu (liczba miejsc ograniczona)

Zapytaj nas

Skontaktuj się z opiekunem

Przydatne info

Warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez EASY SURF

Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez EASY SURF Chałupy

 1. Warunkiem przystąpienia do szkolenia windsurfingowego lub kitesurfingowego jest wypełnienie formularza zapisowego, podpisanie oświadczenia oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

 2. Dla potwierdzenia rezerwacji konieczna jest wpłata zadatku. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji wystawiony zostaje voucher na kwotę zadatku, możliwy do wykorzystania na dowolną usługę szkoły, w innym wybranym terminie. Nie ma możliwości zwrotu zadatku.

 3. Kurs jest płatny z góry pierwszego dnia. W przypadku wcześniej zarezerwowanego kursu dopłata do zadatku następuję w dniu rozpoczęcia szkolenia.

 4. Kursant zobowiązany jest do przychodzenia na zajęcia 20 minut przed umówioną lekcją.

 5. Kursant zobowiązany jest do umówienia się na kolejne zajęcia z instruktorem w biurze.

 6. Lekcja może być odwołana przez kursanta co najmniej na 2 godziny przed zaplanowanym czasem, w przeciwnym razie będzie ona normalnie płatna.

 7. Niewykorzystane godziny zajęć, wynikające z braku warunków szkoleniowych, można wykorzystać w innym dowolnym terminie – zasada ta nie dotyczy windsurfingowych kursów grupowych, kursów wind&kite oraz obozów studenckich i młodzieżowych.

 8. Szkoła EASY SURF Chałupy nie gwarantuje dowozu kursantów w miejsce zajęć. W przypadku zajęć prowadzonych na innych spotach niż kemping Solar, Chałupy 4, kursant zobowiązany jest dojechać samodzielnie na miejsce zajęć.

 9. W przypadku co najmniej trzykrotnego odwołania wcześniej umówionych zajęć spowodowanego czynnikami innymi niż warunki pogodowe, odwołanie kolejnych zajęć z tego samego powodu skutkować będzie naliczeniem opłaty anulacyjnej w wysokości 50% zamówionej lekcji.

 10. Zabrania się uczestnikowi szkolenia udziału w zajęciach w stanie po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka (środków odurzających) oraz przyjmowania tego typu środków podczas szkolenia.

 11. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do stosowania kamizelki asekuracyjnej oraz kasku ochronnego (stosowanie kasku dotyczy tylko kitesurfingu) niezależnie od wieku oraz poziomu zaawansowania.

 12. Uczestnik szkolenia może wykonywać jedynie ćwiczenia zatwierdzone przez instruktora. Odmowa wykonywania ćwiczeń zalecanych przez instruktora następuje na wyłączne ryzyko uczestnika szkolenia.

 13. W przypadku niedyspozycji lub ograniczeń uczestnik szkolenia jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania instruktora, który zobowiązany jest przerwać zajęcia.

 14. Uczestnik kursu zobowiązany jest sprawdzić, czy sprzęt dostosowany jest do jego umiejętności oraz czy jest sprawny technicznie.

 15. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub problemu technicznego kursant zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie instruktora lub innego pracownika EASY SURF Chałupy.
 16. Uczestnik kursu jest bezwzględnie zobowiązany do każdorazowego informowania o wejściu na wodę i powrocie na ląd instruktora lub pracownika EASY SURF Chałupy. W przypadku zaniedbania tego obowiązku uczestnik może zostać obciążony kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.

 17. Z chwilą otrzymania przez uczestnika szkolenia sprzętu, ponosi on materialną odpowiedzialność za jego zgubienie lub zniszczenie wynikające z zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem.
 18. Szkoła EASY SURF Chałupy, jej pracownicy oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odniesione przez uczestników szkolenia w trakcie zajęć szkody na osobie i szkody rzeczowe, które nie wynikają z ich zawinionego działania lub zaniechania, w szczególności spowodowane zostały niestosowaniem się przez uczestników szkolenia do postanowień niniejszego regulaminu lub do poleceń instruktora.

 19. Na okres trwania szkolenia, każdy kursant zobowiązany jest do samodzielnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków, kontuzji i ich następstw powstałych podczas zajęć.

 20. Uczestnictwo osób niepełnoletnich w szkoleniach organizowanych przez EASY SURF Chałupy możliwe jest w przypadku pełnej akceptacji niniejszego regulaminu przez rodzica lub prawnego opiekuna. Na rodzicu lub prawnym opiekunie spoczywa obowiązek ubezpieczenia nieletniego od następstw nieszczęśliwych wypadków i kontuzji powstałych podczas zajęć.

 21. Kursant jest zobowiązany do poinformowania pracownika biura szkoły i instruktora o ewentualnych problemach zdrowotnych (np. padaczka) oraz przebytych kontuzjach.

 22. Reklamacji można dokonać w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia/ wypożyczenia, wyłącznie drogą elektroniczną na adres: chalupy@easy-surf.com.

 23. Zwrotu równowartości wynikającej z uwzględnionej reklamacji EASY SURF dokonuje wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez kursanta, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu rozpatrzenia reklamacji.

 24. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu ich otrzymania na adres mailowy.

 
Oświadczam, że  w pełni zapoznałem się i akceptuję powyższy regulamin.     

Dane rejestrowe i biuro całoroczne firmy:
EASY SURF Michał Lussa
ul. Akacjowa 7/2, 62-070 Dąbrówka
NIP: 5562588001
REGON: 364415800

Regulamin noclegu w EASY SURF House

Zapoznaj się z regulaminem noclegów w EASY SURF House

 1. Niniejszy regulamin porządkowy zostaje wydany przez EASY SURF Chałupy w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa naszych klientów, jak i ich mienia. Niniejszy regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z pomieszczeń mieszkalnych (EASY SURF House) znajdujących się na terenie bazy EASY SURF Chałupy.  
 2. Poniższy regulamin wiąże wszystkie osoby korzystające z wyżej wymienionego zakwaterowania, zwanymi dalej gośćmi EASY SURF House. 
 3. Pomieszczenia mieszkalne na terenie bazy wynajmowane są na doby. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego. 
 4. Podczas wydania kluczy do EASY SURF House po godzinie 22.00 pobierana będzie od gościa bezzwrotna, dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł. 
 5. Gość na obowiązek zapoznania się z regulaminem EASY SURF House dostępnym na stronie easy-surfcenter.pl
 6. W celu zameldowania prosimy naszych gości o przedstawienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (tj. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). 
 7. Opłata za nocleg w EASY SURF House pobierana jest z góry według cen podanych podczas rezerwacji noclegu oraz obowiązującego cennika. 
 8. W przypadku niewykorzystania rezerwacji z przyczyn niezależnych od gościa, zaliczka wpłacona na poczet konkretnej rezerwacji jest bezzwrotna. 
 9. Zdawanie noclegu odbywa się do godziny 11.00. Oddanie kluczy po godzinie 11.00 skutkuje naliczeniem opłaty za dodatkową dobę użytkowania miejsca noclegowego zgodnie z cennikiem. 
 10. Osoby nie będące gośćmi EASY SURF House (niezameldowane na okres pobytu) nie mogą przebywać w EASY SURF House od godziny 22: 00 do godziny 7:00 dnia następnego. 
 11. W pomieszczeniach mieszkalnych należy zachować ciszę nocną od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. 
 12. Gość EASY SURF House ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, czy samego EASY SURF House, które powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej gościa lub z winy osób go odwiedzających. 
 13. Gość EASY SURF House zobowiązany jest uiścić kaucję zwrotną w wysokości 150 zł. Kaucja pobierana jest w dniu przyjazdu w biurze EASY SURF Chałupy na terenie bazy. Kaucja stanowi zabezpieczenie roszczeń na poczet pokrycia ewentualnych szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania miejsca noclegu przez Gościa lub osoby współużytkujące. 
 14. Kaucja jest zwracana Gościowi w całości w przypadku niestwierdzenia uszkodzeń w EASY SURF House na moment zdania go pracownikowi EASY SURF Chałupy. 
 15. Na kaucję zostaje wydane Gościowi potwierdzenie jej przyjęcia. 
 16. Przykładowe koszty pokrywane z kaucji lub jej części:

  - zgubienie klucza lub złamanie go w zamku - 100 zł,
  - uszkodzenie klamki lub zamka w drzwiach – 100-150 zł, 
  - zabrudzenie/poplamienie materiału siedziska/łóżka - 100 zł, 
  - uszkodzenie lub zniszczenie blatu stołu 50-400 zł 
  - uszkodzenie lub zniszczenie łóżka – 500 zł 
  - uszkodzenie okna 150 - nawet do 1000 zł! (uwaga! okna są bardzo drogie) 
  - konieczność przywrócenia problematycznego klienta do porządku 50-150 zł, 
  - palenie oraz gotowanie wewnątrz EASY SURF House jest zabronione. W przypadku stwierdzenia złamania tej zasady kaucja zabierana jest w całości. 

 17. Za kosztowności, pieniądze, sprzęt elektroniczny oraz inne przedmioty pozostawione w pokoju lub na terenie bazy, EASY SURF Chałupy nie ponosi odpowiedzialności. 
 18. Każdy z Gości EASY SURF House zobowiązany są pozostawiać mokre pianki jak i cały sprzęt windsurfingowy i kitesurfingowy poza pomieszczeniami noclegowymi. 
 19. Gość EASY SURF House zdając miejsce noclegowe zobowiązany jest zdać je posprzątane, czyli w takim samym stanie w jakim dokonano jego odbioru. Za zdanie nieposprzątanego EASY SURF House pobierana z kaucji będzie opłata – 50 zł. 
 20. Wpłata zaliczki lub całości opłaty za nocleg równoznaczna jest z akceptacją regulaminu.
Regulamin Wypożyczalni Sprzętu w EASY SURF Chałupy

Regulamin Wypożyczalni

1. Sprzęt wypożyczany jest tylko osobom pełnoletnim.

2. Za niepełnoletnich użytkowników sprzętu odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

3. Warunkiem wypożyczenia jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

4. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu sprzętu Bosmanowi oraz do poinformowania Bosmana o rozpoczęciu i zakończeniu wypożyczenia.

5. Opłata za wypożyczenie sprzętu jest naliczana od momentu wydania sprzętu do momentu zwrotu sprzętu bosmanowi i zgłoszeniu zakończenia wypożyczenia w biurze.

6. Opłata za wypożyczenie naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę wypożyczenia.

8. Wypożyczający może korzystać ze sprzętu tylko w okolicy bazy EASY SURF Chałupy.

9. Nie wypożyczamy sprzętu osobom nietrzeźwym. Zastrzegamy sobie możliwość odmowy wypożyczenia sprzętu także z innych przyczyn (np. trudne warunki atmosferyczne).

10. Wypożyczający ponosi pełną materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt, w tym w szczególności odpowiada za jego zgubienie lub utratę.

11. Koszt naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu pokrywa wypożyczający bezpośrednio po zdaniu sprzętu.

12. Opłata za wypożyczenie jest pobierana po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu przez pracownika wypożyczalni.

13. W czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu pływającego bezwzględnie obowiązują ogólne przepisy właściwe dla akwenu pływania, przede wszystkim znaki wzywania pomocy.

14. Wypożyczany sprzęt może być używany tylko przez osobę wypożyczającą. Wyjątkiem jest wypożyczenie w ramach oferty rodzinnej.

15. Sprzęt kitesurfingowy wypożyczamy osobom posiadającym umiejętność samodzielnego pływania pod wiatr (ostrzenia) i posiadającym kartę IKO potwierdzającą opanowanie umiejętności odpowiadającym poziomowi IKO 3.

16. Karnet można wykorzystać podczas całego sezonu, w którym został on zakupiony.

17. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane godziny z karnetu.

18. Oferta Rodzinna - Do ceny podstawowej dodaj 20% i cała Twoja rodzina lub znajomi będą mogli korzystać z jednego zestawu/deski/pędnika.

19. Reklamacji można dokonać w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia/ wypożyczenia, wyłącznie drogą elektroniczną na adres: chalupy@easy-surf.com.

20. Zwrotu równowartości wynikającej z uwzględnionej reklamacji EASY SURF dokonuje wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez kursanta, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu rozpatrzenia reklamacji.

21. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu ich otrzymania na adres mailowy.

Najczęściej zadawane pytania Wingfoil - F.A.Q

1. Kto może spróbować wingfoila?

Praktycznie każdy! Dolna granica wieku to z reguły 8-10 lat. Kilogramy nie są tu głównym wyznacznikiem, a bardziej siła i ogólna sprawność dziecka. Górna granica nie istnieje. Sport ten nie wymaga siły, a wielkość deski jesteśmy w stanie dostosować do poziomu umiejętności (stabilnego utrzymywania się na desce). Sami widzicie, że nie ma już wymówek ;)

Poza tym, że wingfoil sprawdzi się niezależnie od wieku jest to też świetny sposób na wyłamanie się z rutyny. Gdy pływasz już na kite, ale nie ma mocy wysokie loty - spróbuj wingfoila. Gdy pływasz na windsurfingu, ale nie wieje wystarczająco na ślizgi - spróbuj wingfoila. Poznaj wciągający świat lewitacji!

2. Jak wygląda nauka wingfoila?

Szkolenie jest podzielone na dwa etapy:

 • I etap to właściwie WingSurf, gdyż foila jeszcze nie mamy. Używamy wówczas desek szkoleniowych o dużej wyporności, tak aby móc bez problemu utrzymać równowagę, nauczyć się prawidłowej pracy winga oraz pierwszych halsów, a także zwrotów wypornościowo. Na tym etapie instruktor porusza także ważne elementy z zakresu bezpieczeństwa, zachowania na spocie czy prawa drogi.

 • II etapu - WingFoil. Gdy wszystkie elementy z etapu pierwszego są opanowane deska zostaje zmieniona na docelową, czyli taką która posiada maszt do lewitacji. Na tym etapie jest też zapoznanie z ogólnym obsługiwaniem foila, kolejno starty na desce, zwroty i lewitacja. Lekcje na tym poziomie prowadzone są z wykorzystaniem łączności radiowej, tak aby kursant mógł swobodnie słyszeć wskazówki instruktora.

Całe szkolenie przebiega zgodnie z metodyką nauczania rekomendowaną przez Polskie Stowarzyszenie Wingfoila - PSWing. W EASY SURF Jastarnia znajdziesz właśnie licencjonowanych instruktorów.

3. Czy wingfoil jest bezpieczny?

Tak! Oczywiście tak jak kitesurfing i windsurfing są sportami ekstremalnymi, ale przy obecnej technologii i metodyce szkoleniowej nic Wam nie grozi. Gdyby był niebezpieczny na pewno nie cieszyłby się tak rosnącą popularnością. Ale posłużymy się konkretnymi przypadkami, aby rozwiać Wasze wątpliwości. 

 • CO JEŻELI STRACĘ KONTROLĘ NAD WINGIEM?
  Analogicznie do windsurfingu - tam trzymamy bom w rękach i możemy go bez problemu puścić, aby stracić moc i móc się zatrzymać. W wingfoilu jest takie samo rozwiązanie. Puszczając skrzydło z rąk zostaje ono na leashu, który jest przymocowany do nadgarstka. Prosty i automatyczny ruch zapewnia zatrzymanie się w dowolnym momencie bez utraty skrzydła. Nie ma więc obawy, że w razie szkwału, zachwiania równowagi czy innej nieprzewidzianej sytuacji gdzieś Was porwie.

 • CZY WINGFOIL MOŻE MNIE UDERZYĆ?
  Wingfoil to przede wszystkim miękkie konstrukcje. Samo skrzydło jest pompowane, więc nie straszne są twarde maszty czy bomy. Niektóre wingi mają bomy lub twarde rączki lecz są one lżejsze i mniejsze niż windsurfingowe. Nie ma żadnych dodatkowych wystających elementów. Deski są albo pompowane albo twarde (takie jak w windsurfingu) z obłymi krawędziami. Często też na pokładzie na wierzchu są wyłożone pianką.

 • BOJĘ SIĘ, ŻE WPADNĘ W WYSTAJĄCY MASZT OD FOILA
  Jest to utarta i BŁĘDNA opinia! Po pierwsze - na etapie szkoleniowym deski są o dużej wyporności, a co za tym idzie o ograniczonych możliwościach wywracania się. Po drugie - obligatoryjnie wymagamy założenia kasku i kamizelki asekuracyjnej. Po trzecie - uczymy od pierwszego kontaktu z foilem jak się z nim obchodzić podczas transportowania i manewrowania w wodzie tak, aby nas nie uderzył. Może się zdarzyć, że uderzymy w foila natomiast są to przypadki bardzo skrajne!

 • CZY UPADEK Z FOILA BOLI?
  Na halsie bez wejścia w lewitację będzie to upadek podobny do takiego na windsurfingu. Stosujemy krótsze maszty, tak aby nie wznosić się za wysoko, a kamizelki asekuracyjne i pianki dobrze tłumią uderzenie ciała o wodę, więc nawet przy lewitacji upadek nie jest bolesny.

 • CZY MOGĘ ZAPANOWAĆ NAD WYSOKOŚCIĄ I PRĘDKOŚCIĄ?
  Tak, od etapu deski z foilem instruktor tłumaczy technikę, aby zapanować nad "niechcianą" lewitacją. Zastosowanie krótkich masztów i dużych lotek również ma wpływ na osiągi. Takie maszty i lotki nie rozwijają ogromnych prędkości i nie wznoszą się za wysoko, a co za tym idzie łatwiej kontrolować deskę podczas nauki lewitacji.

4. Czy doświadczenie jest wymagane?

Jeżeli zastanawiasz się czy wingfoil jest dla Ciebie, jeżeli nie próbowałeś windsurfingu ani kitesurfingu to mamy dobrą wiadomość - TAK! Każdy może spróbować wingfoila. Oczywiście opanowanie tego sportu łatwiej przyjdzie osobom, które mają jakieś doświadczenia w innych sportach wodnych z wykorzystaniem wiatru, lecz nie jest to przeszkoda. Podczas szkolenia dowiesz się wszystkiego jak bezpiecznie wykorzystać wiatr, aby czerpać z niego radość!

5. Chciałbym nauczyć się wingfoila, lecz nie wiem czy mi się spodoba – jaki kurs wybrać?

Najkrótszy kurs trwa 4 godziny. W trakcie nawet tak krótkiego kursu poznajemy wiele elementów z wingfoila (a właściwie wingsurfa), które sprawiają wiele przyjemności. Jest dużo praktyki. Tak więc spokojnie po 4 godzinach jesteśmy w stanie stwierdzić czy to zajawka dla nas czy jednak nie. Czasem już pierwsze 2h wykupione poza pakietem, czyli jako lekcje indywidualne są w stanie ułatwić nam decyzję o kontynuacji lub nie.

6. Chciałbym zrealizować kurs 12-godzinny, ale mam możliwość przyjazdu do Was tylko w weekendy. Czy ma to sens?

Tak, nie ma problemu ani przeciwwskazań, abyś rozłożył sobie kurs na 2h dziennie co weekend (lub 4h, czyli po 2h dziennie). Rozłożenie zajęć zależy od Ciebie :) U nas nigdy godziny nie przepadają, wszystko zostaje w systemie, a Ty nie musisz wozić ze sobą żadnych voucherów czy karnetów ;)

7. Chcemy przyjechać z dziewczyną na weekend. Jaki kurs powinniśmy wybrać i czy jest sens zacząć szkolenie, jeśli będziemy tylko 2 dni?

Dwa dni to wystarczająca ilość czasu, aby zaliczyć swoje pierwsze halsy na wingsurfie, a może nawet na wingfoilu. Jeżeli lubicie intensywne szkolenia to najlepszy będzie kurs 8-godzinny - wówczas cały kurs zrealizujecie w 2 dni przychodząc 2x dziennie na 2h. Jeżeli wolicie jednak łączyć komfortowo wakacje z aktywnościami sportowymi to kurs 4-godzinny będzie lepszym rozwiązaniem, wówczas możecie przychodzić 2x dziennie na 1h lub 1x dziennie na 2h przez 2 dni. 

8. Chciałbym się nauczyć wingfoila, jaki kurs mam wybrać by nauczyć się pływać i móc wypożyczać sprzęt?

Z reguły aby być w pełni samodzielnym i jednocześnie bezpiecznym na wodzie należy odbyć kurs 8-godzinny. Taki kurs zapewnia podstawy zarówno wingsurfa, jak i wingfoila. Jednocześnie po takiej ilości godzin z instruktorem kursant jest już wystarczająco obeznany ze sprzętem i warunkami na akwenie, aby zachować bezpieczeństwo (zarówno swoje, jak i innych). Po takim kursie można już wypożyczyć sprzęt dla siebie. 

9. Zapisałem się na kurs 12h. Co jeśli zrealizuje program kursu szybciej? Czy godziny przepadają?

NIE. Jeżeli zrealizujesz program kursu szybciej, to w ramach pozostałych godzin nauczymy cię kolejnych elementów, np. jazdy na switchu czy skoku.

10. Chcę zapisać dwójkę dzieci w wieku 8 i 12 lat na kurs wingfoila. Czy potrzebują oddzielnego instruktora czy mogą pływać razem?

Przy zajęciach w grupie ważny jest poziom dzieci - jeśli ich umiejętności są takie same/ zbliżone, to mogą uczyć się z jednym instruktorem. Jednak dzieci młodsze, jak 8 latek uczą się w innym rytmie niż starsze. Młodsze dzieci uczymy poprzez zabawę, zajęcia trwają czasem krócej niż 2 godziny (szybszy spadek koncentracji) oraz czasem wymagają 100% uwagi i opieki instruktora. Przy większej różnicy wieku zalecamy kursy indywidualne lub np. zapisanie starszego dziecka na kurs tygodniowy, a młodsze na lekcje indywidualne.

11. Chce przyjechać na kurs tygodniowy, ale mogę przyjechać dopiero w poniedziałek po południu, a kurs zaczyna się w niedziele - da się?

Da się, jeśli masz opanowane podstawy wingfoila, które pozwolą Ci dołączyć do grupy, która ma za sobą już kilka pierwszych zajęć. Osoby zupełnie początkujące, jeśli muszą opuścić pierwsze (jeden/ max dwa) zajęcia mogą przed dołączeniem do grupy “nadgonić” korzystając z zajęć indywidualnych.

12. Chcę się nauczyć pływać razem z moim 8 letnim synem. Czy możemy pływać z jednym instruktorem?

Nie, ponieważ dzieci i dorośli inaczej przyswajają wiedzę, mają inny poziom koncentracji. Dzieci, aby ich nie zniechęcić uczymy poprzez zabawę, często zajęcia trwają 1h-1,5h. Dorośli są w stanie utrzymać odpowiedni poziom koncentracji przez 2 godziny. Również w przypadku tak dużej różnicy wieku, a co za tym idzie wagi, może się okazać, że wiatr jest zbyt silny, aby prowadzić zajęcia dla dzieci. 

13. Chcemy przyjechać razem z mężem, ale mamy małe dziecko. Czy możemy skorzystać z kursu grupowego tygodniowego (Sportowy lub Rekreacyjny) we dwójkę i chodzić na zajęcia na zmianę?

Takie rozwiązanie jest możliwe, jeśli chociaż jedno z Was jest na poziomie średnio zaawansowanym, ponieważ jest w stanie dotrzymać tempa grupie chodząc na co drugie zajęcia. Jeśli oboje rodziców jest początkujących, to jedno z nich może wybrać opcję kursu tygodniowego, a drugie szkolenie indywidualne, które pozwala na większą elastyczność w ustalaniu godzin zajęć.

14. Chciałbym wziąć udział w kursie tygodniowym, ale muszę wyjechać już w czwartek. Co oznacza, że nie będzie mnie na całym kursie.

Jest to możliwe w przeciwieństwie do dołączenia 4 dnia do kursu, kiedy grupa już poczyniła pewne postępy. Kurs tygodniowy wingfoila kończy się zawsze w piątek.

15. W ile dni ukończę kurs 12-godzinny?

Zajęcia w przypadku dorosłych trwają zazwyczaj 2 godziny. Aby zajęcia były efektywne najlepiej jest rozłożyć kurs na 3-4 dni. Intensywność zajęć możemy dobrać indywidualnie - np. 1x dziennie po 1h, 2x dziennie po 1h, 1x dziennie po 2h lub 2x dziennie po 2h. Przy pakietach dla dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych 8-10 lat, lekcja trwają z reguły 1 godzinę. Oczywiście, jeśli dziecko ma ochotę i siłę, to zajęcia można wydłużyć do 1,5 lub 2 godzin.

16. W jakich godzinach będą odbywały się moje zajęcia?

Nasza szkoła pracuje od 9:00 do 19:00. Zajęcia ustalamy w oparciu o prognozę pogody i wasze preferencję. Jeżeli nie umówiliście się wcześniej z swoim instruktorem lub nie podaliście preferowanych godzin zajęć na dany dzień to zadzwonimy do was rano i poinformujemy o terminie zajęć.

17. Czy muszę wcześniej zarezerwować kurs?

Teoretycznie nie, możesz przyjść do nas i zapisać się w dniu kursu chociaż… może się zdarzyć że nie będzie miejsc lub rozpoczniesz zajęcia dnia następnego. Dlatego POLECAMY zarezerwować kurs wcześniej, dzięki temu: możecie uzyskać zniżkę za wcześniejszą rezerwację, macie pewność że będzie dla was miejsce, możecie umówić się na konkretną godzinę w dniu przyjazdu na pierwsze zajęcia, jeżeli nie jesteście w stanie zarezerwować kursu wcześniej to postarajcie się zadzwonić dzień przed waszym przyjazdem, umówimy was na pierwsze zajęcia.

18. Gdzie zamieszkać na czas kursu?

Wszystko zależy od waszych wymagań. W Jastarni najpopularniejszą opcją jest wynajem domków lub apartamentów dostępnych na booking czy airbnb. W zależności budżetu znajdziemy tu różne standardy od tych najtańszych zdala od centrum po te o najwyższej klasie. Dla tych co lubią surf klimaty do wynajęcia są przyczepy, domki holenderskie oraz namioty na kilku kempingach w okolicy (najbliższe naszej bazy to: Surf Wioska, Molo Surf, Draga, Rufa). Znajdziesz tutaj także ekskluzywne hotele ze świetnym serwisem, jak i pensjonaty, w których wynajmiesz pokój. 

19. Moje dzieci chciałyby nauczyć się wingfoila. Niestety nie mogę jechać z nimi do Jastarni, a boję się puścić je same, czy jest na to jakieś rozwiązanie?

Oczywiście JEST! Przez całe wakacje prowadzimy obozy wingfoilowe, kitesurfingowe i windsurfingowe dla dzieci, a także młodzieży. Obozowicze mieszkają w w przestronnych pokojach zaaranżowanych w klasach na terenie szkoły podstawowej w Jastarni. Gwarantujemy 24-godzinną opiekę wykwalifikowanych opiekunów. Na takim obozie uczestnik ma zagwarantowane codziennie 4 godziny zajęć z wybranej dyscypliny, atrakcje na lądzie oraz 3 posiłki. Co roku w naszej bazie właśnie taką formę szkolenia wybiera większość młodych ludzi. Więcej informacji na temat obozów znajdziecie tutaj.

20. Który kurs lepiej wybrać – grupowy czy indywidualny?

Zarówno jeden i drugi rodzaj kursu ma swoje wady i zalety. Podczas kursu indywidualnego uwaga instruktora jest w 100% skupiona na Was. Kurs grupowy pozwala obserwować jak inni wykonują dane ćwiczenie i coś podpatrzeć. Dodatkowo podczas szkolenia w grupie motywujecie się nawzajem i macie możliwość dokładnego „zwizualizowania” danego ćwiczenia. Szkolenie grupowe jest tańsze. Podsumowując... jeżeli przyjeżdżacie ze znajomymi proponujemy wam szkolenie grupowe. Jeżeli macie mało czasu i cierpliwości wybierzcie szkolenie indywidualne.

21. Kiedy kupić swój sprzęt – przed czy po kursie?

Nie ma sensu kupować sprzętu przed kursem. W trakcie kursu dowiesz się czym charakteryzuje się deska i skrzydło oraz jakie parametry mają na co wpływ. Dopiero ta wiedza, ale także możliwość przetestowania kilku egzemplarzy da Ci gotowość do zakupu. W naszej szkole w zależności od sezonu proponujemy przetestowanie różnych modeli skrzydeł, tak abyście lepiej orientowali się w różnicach sprzętowych. Ogromnym plusem jest to, że sprzęt do wingfoila jest bardziej kompaktowy od windsurfingowego. A niektóre rozwiązania technologiczne pozwalają spakować się w 1 plecak! Dlatego z zakupem sprzętu warto poczekać. W naszej bazie znajdziesz pasjonatów wingfoila, którzy doradzą na co warto wyłożyć kasę.

22. W waszej ofercie widziałem/am też SUP i wake? Czy warto tego spróbować?

SUP to deska z wiosłem, która jest już mocno popularna na wszelkich akwenach. Deska przypomina tę windsurfingową, ale charakteryzuje się dużą wypornością. Dzięki temu jest bardziej stabilna. SUP to świetne ćwiczenie na równowagę, przy okazji angażuje do pracy wszystkie Twoje mięśnie. W przypadku młodszych dzieci jest to dobre ćwiczenie na oswojenie z wodą i deską, zanim zapiszą się na kurs wingfoila. Wake, a raczej wakefoil to ćwiczenie uzupełniające, które warto wykonywać w dni bezwietrzne lub przy problemach pierwszej lewitacji. To sposób ciągnięcia się na holce za motorówką, dzięki któremu możemy wejść w lewitacje bez skrzydła, a więc odpada element skupienia na pracy wing'iem. Łącząc te elementy z równolegle biegnącym kursem wingfoila możemy uzyskać naprawdę szybkie rezultaty.

EASY SURF to więcej, niż myślisz!

EASY

Historia EASY SURF sięga 2001 r., kiedy w Poznaniu powstał jeden z pierwszych internetowych surfshopów EASY-windsurfing. Później była mała szkoła wind i kitesurfingu na kempingu Chałupy 6. W sezonie 2020 otworzyliśmy drugą szkołę, która mieści się w Jastarni, przy Molo. Od sezonu 2021 szkoła z kempingu Chałupy 6 przenosi się na kemping Solar, Chałupy 4. Dziś jesteśmy jedną z największych szkół w Polsce - działającą też poza granicami kraju! Prowadzimy całoroczną szkołę w Egipcie, a razem z naszym biurem podróży odwiedzamy najlepsze spoty świata! Kompleksowo doradzamy naszym klientom w zakupie sprzętu. 

Chałupy

Od 2021 naszą największą szkołę znajdziecie na kempingu Solar, Chałupy 4. Mamy tu nowoczesną bazę, gdzie szkolimy indywidualnie i grupowo; dzieci, młodzież i dorosłych; początkujących i zaawansowanych. Organizujemy też słynne już obozy oraz kształcimy nowych instruktorów. Wpadajcie od maja do połowy września!

przejdź
Jastarnia

EASY SURF Jastarnia to nasz najnowszy projekt! Bazę otworzyliśmy w czerwcu 2020 roku, oferując dla kite- i windsurferów nową przestrzeń. A mówiąc dosłownie, jest jej tu mnóstwo! Ciesz się największą płycizną na półwyspie, bez tłoku, za to z równym wiatrem bez względu na kierunek!

przejdź
El Gouna

Polska szkoła kitesurfingu w egipskim kurorcie El Gouna. To tutaj szkolimy przez cały rok na doskonałym, wietrznym spocie i ogromnej, płytkiej lagunie. Na miejscu czeka na Was super baza i nasz polski team, który zajmie się Waszym szkoleniem i pokaże wszystkie uroki miasteczka.

przejdź
Travel

Sezon u nas trwa cały rok! Już od 2009 roku organizujemy wyjazdy zagraniczne na najlepsze spoty świata. To, co je wyróżnia to świetna organizacja - czyli Wasza spokojna głowa. Nasze ulubione kierunki to: Brazylia, Mauritius, Sri Lanka, Meksyk, Kuba, Egipt i in. 

przejdź
experts

Szukasz sprzętu dla siebie? Skorzystaj z pomocy EASY SURF Experts. Doradzą Ci nasi specjaliści - instruktorzy doświadczeni i obiektywni, bo nie związani z żadną marką. Sprzęt zamawiamy prosto od producenta - nie musimy sprzedawać tego co zalega nam w magazynie... więc możesz nam zaufać. Wpadnij do nas i przetestuj różne modele!

... a jakby tak rzucić wszystko i wyjechać do Chałup?

#hel(l)yeah