Kitesurfing - Wypożyczalnia i Przechowalnia - Szkoła Windsurfingu i Kitesurfingu – EASY SURF Chałupy 6, Chałupy 6, Hel
EASY SURF/pl/Oferta/Wypożyczalnia/Wypożyczalnia sprzętu kitesurfingowego

Kitesurfing - Wypożyczalnia

"Podstawą szybkiej i skutecznej nauki jest dobry oraz dobrze dobrany sprzęt."

Baza EASY SURF Chałupy 6 wyposażona jest co roku w najnowszy sprzęt topowych marek, doskonale nadający się do rozwoju umiejętności kitesurfingowych. Sprzęt kitesurfingowy wypożyczamy osobom posiadającym kartę IKO z osiągniętym poziomem 3 lub osobom, które pod okiem instruktora zademonstrują posiadane umiejętności odpowiadające poziomowi IKO 3.

W sezonie 2020 w naszej wypożyczalni znajdziecie nowe latawce Cabrinha oraz Airush w rozmiarach od 5.0 do 17.0 (łącznie ponad 60 kite'ów, w tym 54 z rocznika 2020) oraz deski Nobile (30 sztuk z czego 10 nowych!).  

Zarezerwuj sprzęt dla siebie!

Czas wypożyczenia Zestaw Latwiec + Deska Latawiec Deska kitesurfingowa
1h 70 zł 60 zł 25 zł
Dzień 240 zł 180 zł 75 zł

 

Akcesoria

  1h 1 Dzień Kolejny Dzień Tydzień 2 tyg
Pianka  10 zł 30 zł 30 zł 120 zł 199 zł
Trapez 5 zł 30 zł 30 zł 120 zł 199 zł
Kamizelka gratis gratis gratis gratis gratis

Cena zawiera

  • sprzęt kitesurfingowy zgonie z wybraną opcją

Cena nie zawiera

  • Ubezpieczenia sprzętu
  • 10% rabata przy rezerwacji ONLINE - szczegóły.

Regulamin Wypożyczalni

1. Sprzęt wypożyczany jest tylko osobom pełnoletnim.

2. Za niepełnoletnich użytkowników sprzętu odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

3. Warunkiem wypożyczenia jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

4. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu sprzętu Bosmanowi oraz do poinformowania Bosmana o rozpoczęciu i zakończeniu wypożyczenia.

5. Opłata za wypożyczenie sprzętu jest naliczana od momentu wydania sprzętu do momentu zwrotu sprzętu bosmanowi i zgłoszeniu zakończenia wypożyczenia w biurze.

6. Opłata za wypożyczenie naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę wypożyczenia.

8. Wypożyczający może korzystać ze sprzętu tylko w okolicy bazy EASY SURF Chałupy 6

9. Nie wypożyczamy sprzętu osobom nietrzeźwym. Zastrzegamy sobie możliwość odmowy wypożyczenia sprzętu także z innych przyczyn (np. trudne warunki atmosferyczne).

10. Wypożyczający ponosi pełną materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt, w tym w szczególności odpowiada za jego zgubienie lub utratę.

11. Koszt naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu pokrywa wypożyczający.

12. Opłata za wypożyczenie jest pobierana po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu przez pracownika wypożyczalni.

13. W czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu pływającego bezwzględnie obowiązują ogólne przepisy właściwe dla akwenu pływania, przede wszystkim znaki wzywania pomocy.

14. Wypożyczany sprzęt może być używany tylko przez osobę wypożyczającą. Wyjątkiem jest wypożyczenie w ramach oferty rodzinnej.

15. Sprzęt kitesurfingowy wypożyczamy osobom posiadającym umiejętność samodzielnego pływania pod wiatr (ostrzenia) i posiadającym kartę IKO potwierdzającą opanowanie umiejętności odpowiadającym poziomowi IKO 3.

16. Karnet można wykorzystać podczas całego sezonu, w którym został on zakupiony.

17. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewypływane godziny z karnetu.

18. Reklamacji można dokonać w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia/ wypożyczenia, wyłącznie drogą elektroniczną na adres: chalupy@easy-surf.com.

19. Zwrotu równowartości wynikającej z uwzględnionej reklamacji EASY SURF dokonuje wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez kursanta, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu rozpatrzenia reklamacji.

20. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu ich otrzymania na adres mailowy.

Regulamin Przechowalni

1.Do przechowywania przyjmuje się latawce i deski oraz sprzęt spakowany w pokrowce.

2. Oddający sprzęt do przechowania oświadcza, że nie pochodzi on z kradzieży ani z innego nielegalnego źródła.

3. Przechowalnia jest czynna codziennie w okresie działania szkoły. Przyjmowanie i wydawanie sprzętu odbywa się w godzinach pracy przechowalni (10-19) w obecności pracownika EASY SURF Chałupy 6.

4. EASY SURF Chałupy 6 nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia czy braki sprzętu powstałe w czasie użytkowania go przez właściciela w ciągu dnia.

5. EASY SURF Chałupy 6 nie odpowiada za wady ukryte sprzętu wynikłe w czasie jego przechowywania (np. pęknięcie masztu w otaklowanym pędniku).

6. Oddający sprzęt do przechowania obowiązany jest wypełnić i podpisać druk przechowania.

7. Jeżeli sprzęt ma prawo odebrać osoba trzecia musi to być zgłoszone na piśmie.

8. Opłatę za deklarowany okres przechowania pobiera się z góry. W przypadku przekroczenia okresu przechowania pobiera się dodatkową opłatę wg. cennika.

Zobacz jakim sprzętem dysponujemy

Na co jeszcze czekasz?


Zadzwoń! +48 513 020 574

Formularz kontaktowy

Newsletter


Opinie Klientów

Back to Top