Kurs instruktora kitesurfingu PZKite - Szkoła Windsurfingu i Kitesurfingu – EASY SURF Chałupy 6, Hel

Kurs instruktora kitesurfingu PZKite

Odmień swoje życie i zostań profesjonalnym instruktorem kitesurfingu.

Zdobądź kwalifikacje instruktora PZKite respektowany nie tylko w Polsce, lecz również na całym świecie.Wyrwij się z więzienia korporacji i rozpocznij nowe życie! Kariera instruktora kitesurfingu to doskonała okazja aby połączyć przyjemne z pożytecznym.

Zarobki instruktora zarówno w Polsce jak i za granicą stoją na bardzo wysokim poziomie a zapotrzebowanie na instruktorów jest bardzo duże. Wkładając serce i zaangażowanie w prowadzenie zajęć bez problemu znajdziecie pracę. Co więcej - EASY SURF Chałupy 6 dla najlepszych kandydatów gwarantuje pracę wraz z możliwością rozłożenia na raty i odpracowania kosztów szkolenia! Po sezonie możecie kontynuować karierę w naszej szkole RedSeaZone lub... ruszyć w świat i na codzień pływać i pracować na najlepszych spotach! 

Świat stoi przed Tobą otworem - zrób pierwszy krok! 

Dlaczego PZKite? 

 • Jest napisany w języku polskim przez polskich instruktorów.
 • Jest adresowany do polskiego kursanta.
 • Uwzględnia warunki panujące na polskich spotach oraz realia organizacji zajęć.
 • Celuje w podniesienie jakości kursów, bezpieczeństwa i umiejętności przyszłych kitesurferów. 

WAŻNE: uprawienia instruktora PZKite to jedyne oficjalne polskie uprawnienia szkoleniowe. PZKite to związek, a nie firma która bez wiedzy na temat kitesurfingu postanowiła stworzyć firmę szkolącą "po swojemu" instruktorów. Program szkolenia został stworzony na bazie programu międzynarodowej organizacji IKO przez najbardziej doświadczonych polskich instruktorów, którzy prowadzą największe szkoły kite w Polsce. Nie daj się nabrać na inne "pseudo uprawnienia", które później nie będą respektowane w szkołach w Polsce czy na Świecie.


Uprawnienia pomocnika instruktora PZKite:

Kurs pomocnika instruktora, został opracowany z myślą o ambitnych młodych ludziach, chcących zacząć swoją karierę szkoleniowca. Jest to pierwszy praktyczny etap przed przystąpieniem do kursu instruktorskiego, zapoznania się z pracą Instruktora kitesurfingu oraz doskonały sposób na zdobycie pracy w sezonie letnim (wakacyjnym).

Korzyści wynikające z posiadania uprawnień pomocnika instruktora:

 • Asystent otrzymuje podstawowy pakiet ubezpieczeń taki jak instruktor PZkite
 • Otrzymuje uprawnienie do przystąpienia na kurs instruktorski
 • Możliwość zarobkowania na wakacjach w wybranej szkole kitesurfingu
 • Możliwość odpracowania poniesionych kosztów kursu w wybranej szkole

Wymagania na stopień pomocnika instruktora PZKite:

 • Umiejętności na poziomie trzeciego stopnia PZKite
 • Skończone 16 lat ( dla osób niepełnoletnich wymagana zgoda rodziców)
 • Zaliczyć egzamin oraz praktykę – min. 40 godz.

Program kursu pomocnika instruktora:

 • 6 godzin teorii rozłożone na dwa/trzy dni.
 • Min. 20 godzin bezpłatnej praktyki w szkole pod okiem instruktora PZKite poziom 2.
 • Zalecamy odbycie praktyki na motorówce, podczas asekuracji trwających zajęć (10 godzin).
 • Zatwierdzenie praktyki przez instruktora minimum Poziom 1 oraz drugiego instruktora PZKite minimum poziom 2.

Alternatywna droga uzyskania stopnia pomocnika instruktora:

 • odbycie 40 godzinnej praktyki w szkole PZKite pod okiem instruktora PZKite poziom 2
 • zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego
 • opłata 150 zł za wydanie licencji pomocnika wraz z ubezpieczeniem OC

Egzamin końcowy na stopień pomocnika instruktora:

 • Egzamin teoretyczny
 • Egzamin praktyczny – pływanie “ostro” na wiatr, skok prosty na obu halsach.

Koszt kursu wynosi 600 zł i zawiera:

 • Karta kiteboardera z ubezpieczeniem standard.
 • Opłatę członkowską PZKite
 • Opłatę za kurs.

Stopień pomocnika instruktora uprawnia do:

 • Przygotowania sprzętu do zajęć.
 • Prowadzenia asekuracji na łodzi motorowej nie wymagającej dodatkowych uprawnień.
 • Zarządzania organizacją sprzętu i jego utrzymaniem.
 • Może wspomagać grupy wieloosobowe prowadzone przez innego instruktora posiadającego poziom 1,2 PZKite
 • Pomocnik nie może brać samodzielnego udziału w zajęciach bez nadzoru instruktora.

Uprawnienia instruktora PZKite poziom 1:

 • prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych na wszystkich poziomach zaawansowania
 • prowadzenie zajęć na 1 latawcu
 • możliwość wystawiania certyfikatów / kart kiteboardera
   

„4” Cztery najważniejsze korzyści wynikających z odbycia kursu instruktorskiego PZKite:

 1. Instruktor otrzymuje podstawowy pakiet ubezpieczeniowy na kraj i zagranice z możliwością rozszerzenia jego wartości.
 2. Instruktor otrzymuje pełne wsparcie metodyczne i dydaktyczne ( manual , pomoce dydaktyczne)
 3. Instruktor ma możliwość wystawiania Kart Kiteboardera, otrzymując prowizję w kwocie do 50,- zł.
 4. Przy zawieraniu kontraktu o pracę Instruktor ma możliwość ubiegania się o zrefinansowanie kursów w wybranych szkołach z licencją PZkite. 

Więcej informacji na temat działalności Polskiego Związku Kiteboardingu na stronie www.pzkite.pl 

Wymagania:

 • wiek - ukończone 18 lat
 • uprawnienia pomocnika instruktora PZKite - można również zrobić po kursie instruktorskim w formie 2 dniowego kursu lub 40 godzinnych praktyk
 • umiejętności pływania na kitesurfingu - 4 poziom PZKite (prosty skok, pływanie na switchu, po zafalowanym akwenie i w granicznych warunkach)

Założenia organizacyjne kursu instruktorskiego PZKite:

 • ilość kandydatów: 5-10 osób
 • kurs trwa 6 dni
 • kończący egzamin egzamin praktyczny i teoretyczny 
 • dla osób, które nie w pełni zdadzą egzamin istnieje możliwość odbycia dodatkowej praktyki umożliwiającej zaliczenie kursu - tzw. shadowing.

 

Sprawdź ofertę

Wybierz właściwy kurs

Kliknij rezerwuj

Wypełnij formularz

Zarezerwuj swój kurs!

Nocleg na czas kursu GRATIS! Liczba darmowych miejsc noclegowych ograniczona. Istnieje możliwość zatrudnienia w EASY SURF po ukończeniu kursu!

Termin Cena Dodatkowe info
 28.04 - 30.04.2018 - Kurs pomocnika 600 zł  Nocleg na czas kursu GRATIS! Liczba miejsc ograniczona.
01.05 - 06.05.2018 - Kurs instruktorski 2000 zł Nocleg na czas kursu GRATIS! Liczba miejsc ograniczona.
30.08 - 31.08.2018 - Kurs pomocnika 600 zł  
01.09 - 06.09.2018 - Kurs instruktorski 2000 zł Nocleg na czas kursu GRATIS! Liczba miejsc ograniczona.

 

Cena zawiera

 • zajęcia z wykładowcami Polskiego Związku Kiteboardingu
 • opłatę za egzamin
 • opłatę za wydanie legitymacji instruktora PZKite oraz roczne ubezpieczenie OC dla instruktora.
 • nocleg w SurfHouse - GRATIS - liczba miejsc ograniczona
 • kurs SAR

Cena nie zawiera

 • wyżywienia (we własnym zakresie)
 • dojazdu
 • parkowania samochodu na terenie kempingu (nie zawsze będzie taka możliwość)

Zapisy:

Aby zapisać się na kurs wypełnij formularz rezerwacyjny dla terminu, którym jesteś zainteresowany oraz wpłać wymaganą zaliczkę - 600 zł w przypadku kursu instruktorskiego i 150 zł w przypadku kursu pomocnika. 

Dodatkowo kandydat musi wypełnić i wysłać na maila chalupy@easy-surf.com następujący formularz - Zgłoszenie-na-kurs-instruktorski-PZKite

Kurs odbywa się przy zebraniu minimum 4 kursantów. W przypadku mniejszej ilości uczestników zaliczki zostaną zwrócone. Dodatkowych informacji można uzyskać pod mailem: chalupy@easy-surf.com  lub tel +48 513 020 571


Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez EASY SURF Chałupy 6

 

1. Warunkiem przystąpienia do szkolenia windsurfingowego lub kitesurfingowego jest wypełnienie formularza zapisowego, podpisanie oświadczenia oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

2. Dla potwierdzenia rezerwacji konieczna jest wpłata zaliczki. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji wystawiony zostaje voucher na kwotę zaliczki, możliwy do wykorzystania na dowolną usługę szkoły, w innym wybranym terminie. Nie ma możliwości zwrotu zaliczki.

3. Kurs jest płatny z góry pierwszego dnia. W przypadku wcześniej zarezerwowanego kursu dopłata do zaliczki następuję w dniu rozpoczęcia szkolenia.

4. Kursant zobowiązany jest do przychodzenia na zajęcia 20 minut przed umówioną lekcją.

5. Kursant zobowiązany jest do umówienia się na kolejne zajęcia z instruktorem w biurze.

6. Lekcja może być odwołana przez kursanta co najmniej na 2 godziny przed zaplanowanym czasem, w przeciwnym razie będzie ona normalnie płatna.

7. Niewykorzystane godziny zajęć, wynikające z braku warunków szkoleniowych, można wykorzystać w innym dowolnym terminie – zasada ta nie dotyczy windsurfingowych kursów grupowych, kursów wind&kite oraz obozów studenckich i młodzieżowych.

8. Szkoła EASY SURF Chałupy 6 nie gwarantuje dowozu kursantów w miejsce zajęć. W przypadku zajęć prowadzonych na innych spotach niż kemping Chałupy 6, kursant zobowiązany jest dojechać samodzielnie na miejsce zajęć.

9. W przypadku co najmniej trzykrotnego odwołania wcześniej umówionych zajęć spowodowanego czynnikami innymi niż warunki pogodowe, odwołanie kolejnych zajęć z tego samego powodu skutkować będzie naliczeniem opłaty anulacyjnej w wysokości 50% zamówionej lekcji.

10. Zabrania się uczestnikowi szkolenia udziału w zajęciach w stanie po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka (środków odurzających) oraz przyjmowania tego typu środków podczas szkolenia.

11. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do stosowania kamizelki asekuracyjnej oraz kasku ochronnego (stosowanie kasku dotyczy tylko kitesurfingu) niezależnie od wieku oraz poziomu zaawansowania.

12. Uczestnik szkolenia może wykonywać jedynie ćwiczenia zatwierdzone przez instruktora. Odmowa wykonywania ćwiczeń zalecanych przez instruktora następuje na wyłączne ryzyko uczestnika szkolenia.

13. W przypadku niedyspozycji lub ograniczeń uczestnik szkolenia jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania instruktora, który zobowiązany jest przerwać zajęcia.

14. Uczestnik kursu zobowiązany jest sprawdzić, czy sprzęt dostosowany jest do jego umiejętności oraz czy jest sprawny technicznie.
W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub problemu technicznego kursant zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie instruktora lub innego pracownika EASY SURF Chałupy 6.

15. Uczestnik kursu jest bezwzględnie zobowiązany do każdorazowego informowania o wejściu na wodę i powrocie na ląd instruktora lub pracownika EASY SURF Chałupy 6. W przypadku zaniedbania tego obowiązku uczestnik może zostać obciążony kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.

16. Z chwilą otrzymania przez uczestnika szkolenia sprzętu, ponosi on materialną odpowiedzialność za jego zgubienie lub zniszczenie wynikające z zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem.

17. Szkoła EASY SURF Chałupy 6, jej pracownicy oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odniesione przez uczestników szkolenia w trakcie zajęć szkody na osobie i szkody rzeczowe, które nie wynikają z ich zawinionego działania lub zaniechania, w szczególności spowodowane zostały niestosowaniem się przez uczestników szkolenia do postanowień niniejszego regulaminu lub do poleceń instruktora.

18. Na okres trwania szkolenia, każdy kursant zobowiązany jest do samodzielnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków, kontuzji i ich następstw powstałych podczas zajęć.

19. Uczestnictwo osób niepełnoletnich w szkoleniach organizowanych przez EASY SURF Chałupy 6 możliwe jest w przypadku pełnej akceptacji niniejszego regulaminu przez rodzica lub prawnego opiekuna. Na rodzicu lub prawnym opiekunie spoczywa obowiązek ubezpieczenia nieletniego od następstw nieszczęśliwych wypadków i kontuzji powstałych podczas zajęć.

20. Kursant jest zobowiązany do poinformowania pracownika biura szkoły i instruktora o ewentualnych problemach zdrowotnych (np. padaczka) oraz przebytych kontuzjach.

Oświadczam, że  w pełni zapoznałem się i akceptuję powyższy regulamin.     

Dane rejestrowe i biuro całoroczne firmy:
EASY SURF Michał Lussa
ul. Warszawska 39/41, 61-028 Poznań
NIP: 5562588001
REGON: 364415800

Opinie Klientów

Na co jeszcze czekasz?


Zadzwoń! +48 513 020 574

Formularz kontaktowy


Back to Top