Wakeboarding - Szkoła Windsurfingu i Kitesurfingu – EASY SURF Chałupy 6, Hel
EASY SURF/pl/Oferta/Atrakcje dodatkowe/Wakeboarding

Wakeboarding

Doskonała alternatywa na bezwietrzne dni! 

Wakeboarding - młodszy brat nart wodnych - połączenie kitesurfingu, snowboardu i surfingu. Wake polega na pływaniu na specjalnej desce bardzo podobnej do deski kitesurfingowej za motorówką, skuterem wodnym lub wyciągiem. W ostatnich latach wakeboarding przeżywa mocny rozwój w Polsce. Pływa coraz więcej ludzi, powstają nowe wyciągi, co sezon odbywa się coraz więcej zawodów.

Idealna alternatywa na bezwietrzne dni dla kitesurferów oraz każdego kto zamiast siedzieć na plaży woli poczuć trochę adrenaliny!

Wakeboadingu jest świetnym uzupełnieniem kursu kitesurfingu. Gdy nie ma wiatru nasi kursanci ćwiczą starty z deską na wakeboardzie, które są niemalże identyczne jak na kajcie a samo pływanie pomaga nam oswoić się z deską kitesurfingową.

Także dla tych co pływaja już na kajcie WAKE jest świetnym treningiem w bezwietrzne dni. Skoki przez kilwater, wybijanie się z krawędzi czy pływanie na switchu to tylko niektóre z umiejętności, które przeniosą wasze pływanie na kajcie na wyższy poziom - SPRÓBUJCIE - sami odczujecie różnicę.

Wake jest sportem dla każdego. Wystarczy odrobina chęci i startujemy z wody. Następna sesja i już próbujemy pierwszych skoków!

Cennik

Zarezerwuj ONLINE i zgarnij 10% - szczegóły.

 

Nazwa kursu 

Czas trwania

Uwagi

15-minutowa Sesja Wake

15 min80 zł R

Sesja dedykowana dla jednej osoby

Godzinna Sesja Wake

60 min250 zł R

Sesja dla jednej lub więcej osób (max 6 osób)

Kurs dla początkujących

45 min200 zł R

Idealna opcja na rozpoczęcie przygody z wakeboardingiem

 

Cena zawiera

 • sesję wake za motorówką, zgodnie z wybraną opcją,
 • instruktaż (dot. Kursu dla początkujących),
 • niezbędny sprzęt: kask, kapok, deskę, piankę.

Cena nie zawiera

 • ubezpieczenia od NNW,
 • zniżki 10% za rezerwację ONLINE - kliknij.

15-minutowa Sesja Wake obejmuje:

 • 15 minut pływania za motorówką,
 • opiekę instruktora,
 • deskę,
 • piankę,
 • kamizelkę asekuracyjną, kask.

 

Godzinna Sesja Wake (max 6 osób) obejmuje:

 • 60 minut pływania za motorówką,
 • deskę,
 • pianki,
 • kamizelki asekuracyjne, kaski.

 

 Kurs indywidualny obejmuje:

 • 15-sto minutowy wstęp teoretyczny startu na wakeboardzie,
 • 2x15-sto minutowe sesje za motorówką z instruktorem,
 • deskę,
 • piankę,
 • kamizelkę asekuracyjną, kask.

 


Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez EASY SURF Chałupy 6

 

1. Warunkiem przystąpienia do szkolenia wakeboardowego jest wypełnienie formularza zapisowego, podpisanie oświadczenia oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

2. Dla potwierdzenia rezerwacji konieczna jest wpłata zadatku. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji wystawiony zostaje voucher na kwotę zadatku, możliwy do wykorzystania na dowolną usługę szkoły, w innym wybranym terminie. Nie ma możliwości zwrotu zadatku.

3. Kurs jest płatny z góry pierwszego dnia. W przypadku wcześniej zarezerwowanego kursu dopłata do zadatku następuję w dniu rozpoczęcia szkolenia.

4. Kursant zobowiązany jest do przychodzenia na zajęcia 20 minut przed umówioną lekcją.

5. Lekcja może być odwołana przez kursanta co najmniej na 2 godziny przed zaplanowanym czasem, w przeciwnym razie będzie ona normalnie płatna.

7. Niewykorzystane godziny zajęć, wynikające z braku warunków szkoleniowych, można wykorzystać w innym dowolnym terminie – zasada ta nie dotyczy windsurfingowych kursów grupowych, kursów wind&kite oraz obozów studenckich i młodzieżowych.

8. Szkoła EASY SURF Chałupy 6 nie gwarantuje dowozu kursantów w miejsce zajęć. W przypadku zajęć prowadzonych na innych spotach niż kemping Chałupy 6, kursant zobowiązany jest dojechać samodzielnie na miejsce zajęć.

9. W przypadku co najmniej trzykrotnego odwołania wcześniej umówionych zajęć spowodowanego czynnikami innymi niż warunki pogodowe, odwołanie kolejnych zajęć z tego samego powodu skutkować będzie naliczeniem opłaty anulacyjnej w wysokości 50% zamówionej lekcji.

10. Zabrania się uczestnikowi szkolenia udziału w zajęciach w stanie po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka (środków odurzających) oraz przyjmowania tego typu środków podczas szkolenia.

11. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do stosowania kamizelki asekuracyjnej oraz kasku ochronnego (stosowanie kasku dotyczy tylko kitesurfingu) niezależnie od wieku oraz poziomu zaawansowania.

12. Uczestnik szkolenia może wykonywać jedynie ćwiczenia zatwierdzone przez instruktora. Odmowa wykonywania ćwiczeń zalecanych przez instruktora następuje na wyłączne ryzyko uczestnika szkolenia.

13. W przypadku niedyspozycji lub ograniczeń uczestnik szkolenia jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania instruktora, który zobowiązany jest przerwać zajęcia.

14. Uczestnik kursu zobowiązany jest sprawdzić, czy sprzęt dostosowany jest do jego umiejętności oraz czy jest sprawny technicznie.
W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub problemu technicznego kursant zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie instruktora lub innego pracownika EASY SURF Chałupy 6.

15. Uczestnik kursu jest bezwzględnie zobowiązany do każdorazowego informowania o wejściu na wodę i powrocie na ląd instruktora lub pracownika EASY SURF Chałupy 6. W przypadku zaniedbania tego obowiązku uczestnik może zostać obciążony kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.

16. Z chwilą otrzymania przez uczestnika szkolenia sprzętu, ponosi on materialną odpowiedzialność za jego zgubienie lub zniszczenie wynikające z zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem.

17. Szkoła EASY SURF Chałupy 6, jej pracownicy oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odniesione przez uczestników szkolenia w trakcie zajęć szkody na osobie i szkody rzeczowe, które nie wynikają z ich zawinionego działania lub zaniechania, w szczególności spowodowane zostały niestosowaniem się przez uczestników szkolenia do postanowień niniejszego regulaminu lub do poleceń instruktora.

18. Na okres trwania szkolenia, każdy kursant zobowiązany jest do samodzielnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków, kontuzji i ich następstw powstałych podczas zajęć.

19. Uczestnictwo osób niepełnoletnich w szkoleniach organizowanych przez EASY SURF Chałupy 6 możliwe jest w przypadku pełnej akceptacji niniejszego regulaminu przez rodzica lub prawnego opiekuna. Na rodzicu lub prawnym opiekunie spoczywa obowiązek ubezpieczenia nieletniego od następstw nieszczęśliwych wypadków i kontuzji powstałych podczas zajęć.

20. Kursant jest zobowiązany do poinformowania pracownika biura szkoły i instruktora o ewentualnych problemach zdrowotnych (np. padaczka) oraz przebytych kontuzjach.

21. Reklamacji można dokonać w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia/ wypożyczenia, wyłącznie drogą elektroniczną na adres: chalupy@easy-surf.com.

22. Zwrotu równowartości wynikającej z uwzględnionej reklamacji EASY SURF dokonuje wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez kursanta, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu rozpatrzenia reklamacji.

23. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu ich otrzymania na adres mailowy.

Oświadczam, że  w pełni zapoznałem się i akceptuję powyższy regulamin.     

Dane rejestrowe i biuro całoroczne firmy:

EASY SURF Michał Lussa
ul. Akacjowa 7/2, 62-070 Dąbrówka
NIP: 5562588001
REGON: 364415800

Na co jeszcze czekasz?


Zadzwoń! +48 513 020 574

Formularz kontaktowy

Newsletter


Opinie Klientów

Back to Top