Kurs instruktora windsurfingu - Szkoła Windsurfingu i Kitesurfingu – EASY SURF Chałupy 6, Chałupy 6, Hel
EASY SURF/pl/Oferta/Kursy Instruktorskie/Kurs instruktora windsurfingu PSW

Kurs instruktora windsurfingu PSW

Odmień swoje życie i zostań profesjonalnym instruktorem windsurfingu.

Zdobądź kwalifikacje instruktora PSW rekreacji ruchowej ze specjalnością windsurfing. Dołącz do grona profesjonalistów i połącz przyjemne z pożytecznym - tym bardziej, że wynagrodzenia instruktorów są naprawdę atrakcyjne!

Uprawnienia instruktora rekreacji PSW:

otwierają Wam drzwi do rozpoczęcia kariery instruktora windsurfingu. Pozwalają Wam na:

 • prowadzenie zajęć indywidualnych na wszystkich poziomach zaawansowania
 • prowadzenie zajęć grupowych na wszystkich poziomach zaawansowania
 • możliwość startów w MPI
 • prawo uczestnictwa w kursie na instruktora sportu PSW

 

Więcej informacji na temat klasyfikacji uprawnień Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu znajdziecie w informatorze PSW -kliknij tutaj. (od strony 26)

Wymagania:

 • wiek - 18 lat
 • III klasa PSW - do zdobycia na miejscu po zaprezentowaniu wymaganych umiejętności windsurfingowych czyli:
  - umiejętności swobodnego żeglowania w ślizgu w warunkach powyżej 4 Beauforta wraz z umiejętnością wykonywania szybkiego zwrotu na wiatr i płynnego zwrotu z wiatrem
  - umiejętność wykonywania startu z wody oraz prostego skoku
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (wystarczy od rodzinnego)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • dowód zapłaty
 • posiadanie sprzętu ślizgowego (istnieje możliwość wypożyczenia w bazie EASY SURF Chałupy 6)

Dlaczego wybrać kurs w EASY SURF:

1

Praca w EASY SURF

Dla najlepszych oferujemy możliwość pracy w naszej szkole w Chałupach!

2

Dofinansowanie

Możliwość dofinansowania kursu oraz odbycia praktyk w naszej bazie na Półwyspie :)

3

Nocleg na spocie

Zakwaterowanie na bazie - blisko i wygodnie!

Zarezerwuj swój kurs!

Nazwa kursu 1 Termin   2 Termin    Uwagi
Kurs instruktorski PSW

01-06.05.2020 1250 zł R

29.08-03.09.20201250 zł R Ostatnie miejsca noclegowe do kursu GRATIS

 

Cena zawiera

 • zajęcia z wykładowcami Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu (PSW),
 • opłatę za egzamin,
 • opłatę za wydanie certyfikatu i legitymacji instruktora PSW,
 • wypożyczenie deski szkoleniowej na czas kursu,
 • opcjonalnie nocleg w Surf House GRATIS - liczba miejsc ograniczona.

Cena nie zawiera

 • wypożyczenia pędnika (dla osób, które nie posiadają sprzętu),
 • korzystania ze sprzętu poza kursem,
 • wyżywienia (we własnym zakresie),
 • dojazdu,
 • parkowania samochodu na terenie kempingu.

Warunki ukończenia kursu instruktora rekreacji PSW:

 • ukończenie kursu
 • zdany egzamin praktyczny i teoretyczny 
 • udział i ukończenie Mistrzostw Polski Instruktorów (max 2 sezony po kursie)

Zapisy:

Aby zapisać się na kurs wypełnij formularz rezerwacyjny dla terminu, którym jesteś zainteresowany. Jeśli Twoja rezerwacja zostanie potwierdzona otrzymasz od nas mailowo nr konta do przelewu 300 zł zaliczki potwierdzającej udział w kursie.

Kurs odbywa się przy zebraniu minimum 6 kursantów. W przypadku mniejszej ilości uczestników zaliczki zostaną zwrócone.Dodatkowych informacji można uzyskać pod mailem: chalupy@easy-surf.com  lub tel +48 513 020 571

 

Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez EASY SURF Chałupy 6

 

1. Warunkiem przystąpienia do szkolenia windsurfingowego lub kitesurfingowego jest wypełnienie formularza zapisowego, podpisanie oświadczenia oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

2. Dla potwierdzenia rezerwacji konieczna jest wpłata zadatku. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji wystawiony zostaje voucher na kwotę zadatku, możliwy do wykorzystania na dowolną usługę szkoły, w innym wybranym terminie. Nie ma możliwości zwrotu zadataku.

3. Kurs jest płatny z góry pierwszego dnia. W przypadku wcześniej zarezerwowanego kursu dopłata do zadatku następuję w dniu rozpoczęcia szkolenia.

4. Kursant zobowiązany jest do przychodzenia na zajęcia 20 minut przed umówioną lekcją.

5. Kursant zobowiązany jest do umówienia się na kolejne zajęcia z instruktorem w biurze.

6. Lekcja może być odwołana przez kursanta co najmniej na 2 godziny przed zaplanowanym czasem, w przeciwnym razie będzie ona normalnie płatna.

7. Niewykorzystane godziny zajęć, wynikające z braku warunków szkoleniowych, można wykorzystać w innym dowolnym terminie – zasada ta nie dotyczy windsurfingowych kursów grupowych, kursów wind&kite oraz obozów studenckich i młodzieżowych.

8. Szkoła EASY SURF Chałupy 6 nie gwarantuje dowozu kursantów w miejsce zajęć. W przypadku zajęć prowadzonych na innych spotach niż kemping Chałupy 6, kursant zobowiązany jest dojechać samodzielnie na miejsce zajęć.

9. W przypadku co najmniej trzykrotnego odwołania wcześniej umówionych zajęć spowodowanego czynnikami innymi niż warunki pogodowe, odwołanie kolejnych zajęć z tego samego powodu skutkować będzie naliczeniem opłaty anulacyjnej w wysokości 50% zamówionej lekcji.

10. Zabrania się uczestnikowi szkolenia udziału w zajęciach w stanie po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka (środków odurzających) oraz przyjmowania tego typu środków podczas szkolenia.

11. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do stosowania kamizelki asekuracyjnej oraz kasku ochronnego (stosowanie kasku dotyczy tylko kitesurfingu) niezależnie od wieku oraz poziomu zaawansowania.

12. Uczestnik szkolenia może wykonywać jedynie ćwiczenia zatwierdzone przez instruktora. Odmowa wykonywania ćwiczeń zalecanych przez instruktora następuje na wyłączne ryzyko uczestnika szkolenia.

13. W przypadku niedyspozycji lub ograniczeń uczestnik szkolenia jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania instruktora, który zobowiązany jest przerwać zajęcia.

14. Uczestnik kursu zobowiązany jest sprawdzić, czy sprzęt dostosowany jest do jego umiejętności oraz czy jest sprawny technicznie.
W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub problemu technicznego kursant zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie instruktora lub innego pracownika EASY SURF Chałupy 6.

15. Uczestnik kursu jest bezwzględnie zobowiązany do każdorazowego informowania o wejściu na wodę i powrocie na ląd instruktora lub pracownika EASY SURF Chałupy 6. W przypadku zaniedbania tego obowiązku uczestnik może zostać obciążony kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.

16. Z chwilą otrzymania przez uczestnika szkolenia sprzętu, ponosi on materialną odpowiedzialność za jego zgubienie lub zniszczenie wynikające z zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem.

17. Szkoła EASY SURF Chałupy 6, jej pracownicy oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odniesione przez uczestników szkolenia w trakcie zajęć szkody na osobie i szkody rzeczowe, które nie wynikają z ich zawinionego działania lub zaniechania, w szczególności spowodowane zostały niestosowaniem się przez uczestników szkolenia do postanowień niniejszego regulaminu lub do poleceń instruktora.

18. Na okres trwania szkolenia, każdy kursant zobowiązany jest do samodzielnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków, kontuzji i ich następstw powstałych podczas zajęć.

19. Uczestnictwo osób niepełnoletnich w szkoleniach organizowanych przez EASY SURF Chałupy 6 możliwe jest w przypadku pełnej akceptacji niniejszego regulaminu przez rodzica lub prawnego opiekuna. Na rodzicu lub prawnym opiekunie spoczywa obowiązek ubezpieczenia nieletniego od następstw nieszczęśliwych wypadków i kontuzji powstałych podczas zajęć.

20. Kursant jest zobowiązany do poinformowania pracownika biura szkoły i instruktora o ewentualnych problemach zdrowotnych (np. padaczka) oraz przebytych kontuzjach.

Oświadczam, że  w pełni zapoznałem się i akceptuję powyższy regulamin.     

Dane rejestrowe i biuro całoroczne firmy:

EASY SURF Michał Lussa
ul. Akacjowa 7/2, 62-070 Dąbrówka
NIP: 5562588001
REGON: 364415800

Na co jeszcze czekasz?


Zadzwoń! +48 513 020 574

Formularz kontaktowy

Newsletter


Opinie Klientów

Back to Top