Kurs instruktora kitesurfingu PZKite - Szkoła Windsurfingu i Kitesurfingu – EASY SURF Chałupy 6, Hel

Kurs instruktora kitesurfingu PZKite

Odmień swoje życie i zostań profesjonalnym instruktorem kitesurfingu.

Zdobądź kwalifikacje instruktora PZKite respektowany nie tylko w Polsce, lecz również na całym świecie.Wyrwij się z więzienia korporacji i rozpocznij nowe życie! Kariera instruktora kitesurfingu to doskonała okazja aby połączyć przyjemne z pożytecznym.

Zarobki instruktora zarówno w Polsce jak i za granicą stoją na bardzo wysokim poziomie a zapotrzebowanie na instruktorów jest bardzo duże. Wkładając serce i zaangażowanie w prowadzenie zajęć bez problemu znajdziecie pracę. Co więcej - EASY SURF Chałupy 6 dla najlepszych kandydatów gwarantuje pracę wraz z możliwością rozłożenia na raty i odpracowania kosztów szkolenia! Po sezonie możecie kontynuować karierę w naszej szkole RedSeaZone lub... ruszyć w świat i na codzień pływać i pracować na najlepszych spotach! 

Świat stoi przed Tobą otworem - zrób pierwszy krok! 

Sprawdź ofertę

Wybierz właściwy kurs

Kliknij rezerwuj

Wypełnij formularz

Zarezerwuj swój kurs!

Nocleg na czas kursu GRATIS! Istnieje możliwość zatrudnienia w EASY SURF po ukończeniu kursu!

Termin Cena Dodatkowe info
29.04 - 04.05.2017 1800 zł Nocleg na czas kursu GRATIS!
26.08 - 31.08.2017 1800 zł Nocleg na czas kursu GRATIS!

 

Cena zawiera

 • zajęcia z wykładowcami Polskiego Związku Kiteboardingu
 • opłatę za egzamin
 • opłatę za wydanie legitymacji instruktora PZKite oraz roczne ubezpieczenie OC dla instruktora.
 • nocleg w SurfHouse - GRATIS

Cena nie zawiera

 • wyżywienia (we własnym zakresie)
 • dojazdu
 • parkowania samochodu na terenie kempingu (nie zawsze będzie taka możliwość)


Uprawnienia instruktora PZKite poziom 1: 

 • prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych na wszystkich poziomach zaawansowania
 • prowadzenie zajęć na 1 latawcu
 • możliwość wystawiania certyfikatów / kart kiteboardera
 • możliwość szkolenia pomocników instruktora PZKite

WAŻNE: uprawienia instruktora PZKite to jedyne oficjalne polskie uprawnienia szkoleniowe. PZKite to związek, a nie firma która bez wiedzy na temat kitesurfingu postanowiła stworzyć firmę szkolącą "po swojemu" instruktorów. Program szkolenia został stworzony na bazie programu międzynarodowej organizacji IKO przez najbardziej doświadczonych polskich instruktorów, którzy prowadzą największe szkoły kite w Polsce. Nie daj się nabrać na inne "pseudo uprawnienia", które później nie będą respektowane w szkołach w Polsce czy na Świecie.

 

Dlaczego PZKite? 

 • Jest napisany w języku polskim przez polskich instruktorów.
 • Jest adresowany do polskiego kursanta.
 • Uwzględnia warunki panujące na polskich spotach oraz realia organizacji zajęć.
 • Celuje w podniesienie jakości kursów, bezpieczeństwa i umiejętności przyszłych kitesurferów. 

 

„5” Pięć najważniejszych korzyści wynikających z odbycia kursu instruktorskiego PZKite:

 1. Instruktor otrzymuje podstawowy pakiet ubezpieczeniowy na kraj i zagranice z możliwością rozszerzenia jego wartości.
 2. Instruktor otrzymuje pełne wsparcie metodyczne i dydaktyczne ( manual , pomoce dydaktyczne)
 3. Instruktor ma możliwość wystawiania Kart Kiteboardera, otrzymując prowizję w kwocie do 50,- zł.
 4. Instruktor ma możliwość szkolenia asystentów na pomocnika Instruktora.
 5. Przy zawieraniu kontraktu o pracę Instruktor ma możliwość ubiegania się o zrefinansowanie kursów w wybranych szkołach z licencją PZkite. 

Więcej informacji na temat działalności Polskiego Związku Kiteboardingu na stronie www.pzkite.pl 

Wymagania:

 • wiek - ukończone 18 lat
 • ważny certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy
 • uprawnienia pomocnika instruktora PZKite
 • umiejętności pływania na kitesurfingu - 4 poziom PZKite (prosty skok, pływanie na switchu, po zafalowanym akwenie i w granicznych warunkach)
 • zaświadczenie o odbytych praktykach jako pomocnik instruktora - 50 godzin - można zrobić w EASY SURF Chałupy 6 przed lub po ukończeniu kursu.

Warunki ukończenia kursu instruktorskiego PZKite:

 • kurs trwa 5 dni, ostatni dzień jest dniem rezerwowym.
 • ukończenie kursu
 • zdany egzamin praktyczny i teoretyczny 
 • dla osób, które nie w pełni zdadzą egzamin istnieje możliwość odbycia dodatkowej praktyki umożliwiającej zaliczenie kursu - tzw. shadowing.

Zapisy:

Aby zapisać się na kurs wypełnij formularz rezerwacyjny dla terminu, którym jesteś zainteresowany oraz wpłać wymaganą zaliczkę - 30% czyli 540 zł.

Kurs odbywa się przy zebraniu minimum 4 kursantów. W przypadku mniejszej ilości uczestników zaliczki zostaną zwrócone. Dodatkowych informacji można uzyskać pod mailem: info@easy-surfcenter.pl  lub tel +48 513 020 571


Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez EASY SURF Chałupy 6

 

1. Warunkiem przystąpienia do szkolenia windsurfingowego lub kitesurfingowego jest wypełnienie formularza zapisowego, podpisanie oświadczenia oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

2. Dla potwierdzenia rezerwacji konieczna jest wpłata zaliczki. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji wystawiony zostaje voucher na kwotę zaliczki, możliwy do wykorzystania na dowolną usługę szkoły, w innym wybranym terminie. Nie ma możliwości zwrotu zaliczki. Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Kurs jest płatny z góry pierwszego dnia. W przypadku wcześniej zarezerwowanego kursu dopłata do zaliczki następuję w dniu rozpoczęcia szkolenia

4. Kursant zobowiązany jest  do przychodzenia na zajęcia 20 minut przed umówioną lekcją.

5. Kursant zobowiązany jest do umówienia się na kolejne zajęcia z instruktorem w biurze.

6. Lekcja może być odwołana przez kursanta co najmniej na 2 godziny przed zaplanowanym czasem, w przeciwnym razie będzie ona normalnie płatna.

7. Niewykorzystane godziny zajęć wynikające z braku warunków szkoleniowych można wykorzystać do w innym dowolnym terminie – zasada ta nie dotyczy windsurfingowych kursów grupowych, kursów wind&kite oraz obozów studenckich i młodzieżowych.

8. W przypadku co najmniej trzykrotnego odwołania wcześniej umówionych zajęć spowodowanego czynnikami innymi niż warunki pogodowe, odwołanie kolejnych zajęć z tego samego powodu skutkować będzie naliczeniem opłaty anulacyjnej w wysokości 50% zamówionej lekcji.

9. Zabrania się uczestnikowi szkolenia  udziału w zajęciach w stanie po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka( środków odurzających) oraz przyjmowania tego typu środków podczas szkolenia;

10. Przystąpienie kursanta do zajęć zwalnia instruktora z odpowiedzialności z tytułu szkody na osobie kursanta, o ile nie stwierdzi się uchybień związanych z bezpieczeństwem prowadzenia zajęć.

11. Uczestnik szkolenia może odmówić wykonywania ćwiczeń zalecanych przez instruktora. W takim wypadku instruktor nie ponosi odpowiedzialności, z tytułu jakiekolwiek szkody na osobie kursanta powstałej podczas zajęć.

12. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do stosowania kamizelki asekuracyjnej oraz kasku ochronnego (stosowanie kasku dotyczy tylko kitesurfingu) niezależnie od wieku oraz poziomu zaawansowania. Nie stosowanie wymienionego sprzętu asekuracyjnego zwalnia instruktora  oraz EASY SURF Chałupy 6 z odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobie kursanta.

13. Uczestnik szkolenia może wykonywać jedynie ćwiczenia zatwierdzone przez instruktora.

14. W przypadku niedyspozycji lub ograniczeń uczestnik szkolenia jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania instruktora, który zobowiązany jest przerwać zajęcia.

15. Uczestnik kursu zobowiązany jest sprawdzić, czy sprzęt dostosowany jest do jego umiejętności, oraz czy jest sprawny technicznie. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub problemu technicznego kursant zobowiązany jest poinformować o tym fakcie instruktora lub innego pracownika EASY SURF Chałupy 6. W przypadku zauważenia usterki technicznej i nie poinformowaniu o tym fakcie obsługi szkoły, EASY Surf Center nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wadliwym sprzętem.

16. Uczestnik kursu jest bezwzględnie zobowiązany do każdorazowego informowania o wejściu na wodę i powrocie na ląd instruktora lub pracownika EASY SURF Chałupy 6. W przypadku zaniedbania tego obowiązku uczestnik zostanie obciążony kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.

17. Z chwilą otrzymania przez uczestnika szkolenia sprzętu, ponosi on materialną odpowiedzialność za jego zgubienie lub zniszczenie wynikające z zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem.

18. Szkoła EASY SURF Chałupy 6 nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zdrowia i życia wynikające z uczestnictwa w szkoleniach organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi związanymi z ryzykiem sportowym;

19. Na okres trwania szkolenia, każdy kursant zobowiązany jest do samodzielnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków, kontuzji i ich następstw powstałych podczas zajęć.

20. Uczestnictwo osób niepełnoletnich w szkoleniach organizowanych przez EASY SURF Chałupy 6 możliwe jest w przypadku pełnej akceptacji niniejszego regulaminu przez rodzica lub prawnego opiekuna. Na rodzicu lub prawnym opiekunie spoczywa obowiązek ubezpieczenia nieletniego od następstw nieszczęśliwych wypadków i kontuzji powstałych podczas zajęć.

21. Kursant jest zobowiązany do poinformowania pracownika biura szkoły i instruktora o ewentualnych problemach zdrowotnych (np. padaczka) oraz przebytych kontuzjach.

22. Reklamacje usług prosimy składać listownie na adres całorocznej siedziby: EASY SURF Chałupy 6, ul. Warszawska 39/41, 61-028 Poznań lub mailowo na adres: chalupy@easy-surf.com 

23. EASY SURF Chałupy 6 ma prawo anulować rezerwację w wyjątkowych sytuacjach takich jak np. overbooking. W takim wypadku wpłacona zaliczka zostanie niezwłocznie zwrócna na konto klienta lub zostanie zaproponiwany alternatywny termin wykonania usługi.

24. Szkoła EASY SURF Chałupy 6 nie gwarantuje dowozu kursantów w miejsce zajęć. W przypadku zajęć prowadzonych na innych spotach niż kemping Chałupy 6, kursant zobowiązany jest dojechać samodzielnie na miejsce zajęć.

Oświadczam, że  w pełni zapoznałem się i akceptuję powyższy regulamin.     

Dane rejestrowe i biuro całoroczne firmy:

EASY SURF Michał Lussa
ul. Warszawska 39/41, 61-028 Poznań
NIP: 5562588001
REGON: 364415800

Opinie Klientów

Na co jeszcze czekasz?


Zadzwoń! +48 513 020 574

Formularz kontaktowy


Back to Top